RoundCube

Z wiki linux-user
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 6: Linia 6:
 
'''Roundcube Webmail''' jest publikowana na zasadzie GNU General Public License ([[GPL]]).
 
'''Roundcube Webmail''' jest publikowana na zasadzie GNU General Public License ([[GPL]]).
  
=== Opcje ==
+
== Opcje ==
 
* Available in 65 languages
 
* Available in 65 languages
 
* Drag-&-drop message management
 
* Drag-&-drop message management
Linia 32: Linia 32:
 
* IMAP serwer z sapportem IMAP4 rev1
 
* IMAP serwer z sapportem IMAP4 rev1
 
* SMTP serwer (recommended) lub PHP skonfigurowany do wysyłania poczty
 
* SMTP serwer (recommended) lub PHP skonfigurowany do wysyłania poczty
 +
 +
 +
== Instalacja ==
 +
Ściągnij najświeższą stabilną wersję RoundCube web mail z [http://www.roundcube.net www.roundcube.net] następnie należy skopiować paczkę na serwer www, domyślna ścieżka
 +
/var/www/html
 +
 +
Zaloguj się na swój serwer np popzrzez program ([[putty]]) Rozpakuj plik tar z '''roundcubemail-0.3.1.tar.gz''' w głównym pliku serwera www
 +
tar -xvzf roundcubemail-0.3.1.tar.gz -C /var/www/html/
 +
cd /var/www/html
 +
mv roundcubemail-0.3.1/ roundcubemail
 +
cd roundcubemail/
 +
'''RoundCube''' potrzebuje zapisywać tymczasowe pliki oraz logi, dlatego następujące foldery ''temp'',''logs'' muszą być zapisywalne i odczytywalne dla użytkowników serwera.
 +
chown -R apache.apache logs temp
 +
chown -R apache:apache Roundcubemail== Konfiguracja ==Konfiguracja bazy danych [[MySQL|Mysql]]
 +
 +
Zaloguj się do swojej bazy danych przez terminal (lub webmina) i stwórz bazę danych dla poczty (możesz używać tego samego serwera dla '''apache''' i '''mysql''') db name - roundcubedb, username - roundcubeuser , password - roundcubepwd (Twój wybór)
 +
mysql -u root -p ( wpisz hasło dla root'a bazy danych mysql)
 +
Stwórz bazę danych
 +
mysql> create database roundcubedb;
 +
mysql> grant all privileges on roundcubedb.* to roundcubeuser@localhost identified by 'roundcubepwd';
 +
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
 +
mysql> exit
 +
Powyższe komendy stworzą bazę danych dla '''RounCube''' z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli masz uruchomionego '''apache''' i '''mysql'a''' na innym serwerze, musisz dodać odpowiednie uprawnienia dla użytkownika ''roundcubeuser@apacheserverip''
 +
Import tabeli
 +
mysql roundcubedb < SQL/mysql.initial.sql -u root -p
 +
(enter the root password or mysql server)
 +
Tworzymy plik config z przykładowego pliku
 +
cd config/
 +
cp db.inc.php.dist db.inc.php
 +
cp main.inc.php.dist main.inc.php
 +
 +
 +
== Konfiguracja bazy ==
 +
 +
Edytujemy plik db.inc.php i zamieniamy wyznaczone linie z odpowiednimi parametrami vim db.inc.php
 +
$rcmail_config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcubeuser:roundcubepwd@localhost/roundcubedb';
 +
 +
== Konfiguracja serwera Apache ==
 +
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
 +
Alias /webmail "/var/www/html/roundcubemail"
 +
 +
 +
Restart apache server
 +
service httpd restart
 +
 +
Wyedytuj plik ''main.inc.php'' i włącz installer mode
 +
vim main.inc.php
 +
$rcmail_config['enable_installer'] = true;
 +
 +
Teraz możesz wejść poprzez przeglądarkę na strone http://url-to-roundcube/installer/ (http://192.168.1.3/webmail/installer) aby dokończyć konfigurację.
 +
 +
Po sprawdzeniu instalacji musisz wyłączyć ''installer mode''
 +
vim main.inc.php
 +
$rcmail_config['enable_installer'] = false;
 +
 +
 +
Teraz możesz wejść na swoją pocztę używając przeglądarki na adres np http://webmail.example.com lub ip (ze zdalnego komputera)

Wersja z 17:35, 16 kwi 2012

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia


Sponsor serwisu

Firma informatyczna ITProjek Bydgoszcz usługi informacztyczne, serwery, linux, windows, strony www, hosting, sieci komputerowe, system archiwizacji danych